Gebruikersvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden krap.nl en app
Welkom op de website van krap.nl. Deze website en bijbehorende app wordt u aangeboden door gemeente ‘s-Hertogenbosch, Wolvenhoek 1, 5211 EM ’s-Hertogenbosch.

Toepasselijkheid
Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het bezoek en gebruik van deze site en bijbehorende app en op alle informatie, aanbevelingen, adviezen en/of diensten die via deze website en app aangeboden worden. Door deze website en App te gebruiken stemt u in met de Gebruiksvoorwaarden. Deze Gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde door gemeente ’s-Hertogenbosch worden gewijzigd. De gewijzigde Gebruiksvoorwaarden zijn van kracht vanaf het moment van plaatsing op deze website.

Informatie en aansprakelijkheid
De Informatie heeft uitsluitend een algemeen informatief doel. Aan de aanbevelingen en adviezen kunnen geen rechten ontleend worden. Gemeente ‘s-Hertogenbosch aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van het gebruik of het geen gebruik kunnen maken van de website en app, daarbij inbegrepen schade veroorzaakt door virussen of onjuistheid of onvolledigheid van de Informatie.

Privacybeleid
Persoonlijke informatie verstrekt of verzameld via of in connectie met deze website zal uitsluitend worden gebruikt in overeenstemming met het Privacybeleid van krap.nl. De Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Privacybeleid zoals weergegeven op deze website.

Links
Deze website kan links naar internetwebsites van derden bevatten. Voor de inhoud of het gebruik van deze andere websites draagt gemeente ‘s-Hertogenbosch geen verantwoordelijkheid.

Intellectuele eigendom
Tenzij anders vermeld, zijn alle rechten op deze website en app en de Informatie, auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten daarbij inbegrepen, eigendom gemeente ‘s-Hertogenbosch. Het is gebruikers toegestaan om de website en app en de Informatie te lezen en kopieën voor eigen, persoonlijk gebruik te maken bijvoorbeeld door deze af te drukken of te bewaren. Voor ieder ander gebruik van de informatie, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) deze website en app op een website van derden of het leggen van links naar de website, is voorafgaande schriftelijke toestemming van gemeente ‘s-Hertogenbosch vereist.