Over Krap.nl

De Krap.nl app is een initiatief van de gemeente ’s-Hertogenbosch. De app is gratis. Iedereen kan Krap.nl gebruiken, maar de app is vooral bedoeld voor jongeren.  De app helpt je om zicht te houden op je inkomsten en uitgaven. Je krijgt tips en adviezen met slimme financiële besparingen. Precies wat past bij jouw inkomsten, uitgaven en leeftijd. Vooral handig als je krap bij kas zit.

De app is volgens de richtlijnen en veiligheidseisen van de gemeente ’s-Hertogenbosch ontwikkeld. Zie je verbeterpunten in de app? Mail ze naar info@krap.nl.