Privacyverklaring

Online Privacyverklaring Krap.nl

Deze verklaring is van kracht met ingang van januari 2018. Jouw privacy is belangrijk voor de Gemeente ‘s-Hertogenbosch. In deze verklaring maken we het informatiebeleid openbaar dat we hanteren voor het gebruik van de Krap app en de website krap.nl van de Gemeente ‘s-Hertogenbosch. Het varieert van het soort informatie dat we over jou als bezoeker en gebruiker van de website krap.nl verzamelen en bijhouden, tot de manier waarop we die informatie gebruiken. We beschrijven ook op welke manier we cookies gebruiken. ij kunnen deze verklaring van tijd tot tijd aanvullen met extra informatie.

Hieronder leggen wij per onderdeel uit hoe wij als Gemeente ’s-Hertogenbosch met jouw gegevens omgaan:

– Bereik
– Persoonsgegevens
– Het verzamelen van persoonlijke gegevens
– Beveiliging en nauwkeurigheid van informatie
– Bewaren van jouw gegevens
– Cookies
– Bericht van wijzigingen
– Vragen over privacy en toegang tot jouw gegevens

1. Bereik
De Online Privacyverklaring van de website krap.nl en de Krap app geldt enkel voor deze website van de Gemeente ’s-Hertogenbosch, waar bij het gebruik van deze website persoonsgegevens worden verzameld.

2. Persoonsgegevens
Een persoonsgegeven is een gegeven dat direct of indirect te herleiden is tot een persoon. Een voorbeeld van een persoonsgegeven is een naam van een persoon of een huisadres, maar ook e-mailadressen kunnen persoonsgegevens zijn.

Voor de Krap app verzamelt de gemeente ’s-Hertogenbosch GEEN persoonsgegevens. Alleen jij als gebruiker van de Krap app kunt inkomensgegevens invoeren en alleen jij kunt die gegevens bekijken. Alle gegevens worden lokaal op jouw telefoon opgeslagen en jij bent de enige die toegang heeft tot die gegevens. Ze worden dus niet gedeeld.

Over en voor het gebruik van de website krap.nl verzamelen wij informatie door het gebruik van  cookies.

3. Het verzamelen van persoonsgegevens
De gegevens die we door jouw gebruik van de website registreren of gebruiken, worden op een behoorlijke en zorgvuldige manier in overeenstemming met de wet verwerkt. Dit betekent dat wij in sommige gevallen jouw toestemming zullen vragen voor het verwerken van jouw persoonsgegevens.

Waar worden jouw persoonsgegevens voor gebruikt
Zoals al gezegd, hebben wij als gemeente geen toegang tot jouw gegevens in de Krap app. Alleen jij gebruikt die gegevens en slaat deze lokaal in jouw telefoon op. Wij gebruiken als gemeente dus geen persoonsgegevens die je via de Krap app invoert. Alleen bij een bezoek aan de website krap.nl maken we gebruik van cookies. Deze gegevens worden gebruikt voor het opstellen van statistieken over het gebruik van de website krap.nl van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Zie voor meer informatie verderop het cookiebeleid.

Jouw keuzemogelijkheden
Algemeen geldt dat als we gegevens van je verzamelen, dan kun je ons laten weten dat je dit niet wilt, of niet meer wenst, dat deze gegevens worden gebruikt. Als er geen wettelijke verplichting is, dat wij je gegevens gebruiken en opslaan, zullen wij deze gegevens verwijderen.

– Bovendien kun je het gebruik van cookies in jouw browser uitschakelen.

Zie voor meer informatie over het privacybeleid van de gemeente ’s-Hertogenbosch de volgende link.

4. Beveiliging en nauwkeurigheid van informatie
Wij willen jouw persoonsgegevens beschermen en de nauwkeurigheid ervan handhaven. De gemeente ‘s-Hertogenbosch implementeert naar redelijkheid fysieke, administratieve en technische veiligheidsmaatregelen. Daarmee wil de gemeente jouw persoonsgegevens beschermen tegen onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik en onbevoegde onthulling.

5. Bewaren van persoonsgegevens
Zoals al eerder aangegeven, worden de gegevens die je in de Krap app invoert alleen lokaal op jouw telefoon opgeslagen. Als gemeente ’s-Hertogenbosch hebben wij geen toegang en bewaren wij deze gegevens dus ook niet. Alleen als je de website krap.nl bezoekt of gebruikt, maken wij voor het opstellen van statistieken gebruik van cookies [zie cookiebeleid].

7. Cookies
Zoals boven vermeld, leggen we informatie over jouw bezoek aan de krap.nl vast om ons te helpen cijfers te verzamelen over het gebruik van de website. Verder maken wij op de website krap.nl geen gebruik van cookies van derden, zoals advertentie of tracking-cookies. Een uitgebreide uitleg staat onderin deze pagina.

8. Bericht van wijzigingen
Wanneer er wezenlijke veranderingen of updates worden aangebracht in deze Privacyverklaring, zullen we 30 dagen bovenaan deze pagina een bericht plaatsen. Zo willen we de gebruikers op deze veranderingen of updates wijzen. Als wij jouw persoonsgegevens willen gaan gebruiken op een manier die afwijkt van de manier die gold op het moment dat de gegevens via de website(s) werden verzameld, stellen we je daarvan in kennis. In dat geval zullen wij je de mogelijkheid bieden om aan te geven of wij uw persoonsgegevens wel of niet op die nieuwe manier mogen gebruiken.

9. Vragen over privacy en toegang tot jouw gegevens
Alleen jij hebt toegang tot de inkomensgegevens die je invoert in de Krap app, omdat deze enkel en alleen lokaal op jouw telefoon worden opgeslagen. Als je deze lokaal opgeslagen gegevens wilt verwijderen, dan moet je de Krap app verwijderen en opnieuw installeren. Let op, dan ben je dus ook alle eerder ingevoerde gegevens kwijt. Als je een vraag hebt over deze Privacyverklaring of over de behandeling van gegevens bij gebruik en bezoek van de website krap.nl door de Gemeente ‘s-Hertogenbosch, kun je contact opnemen met de Functionaris voor de Gegevensbescherming:

Gemeente ’s-Hertogenbosch
t.a.v. Functionaris voor de Gegevensbescherming
Postbus 12345
5200 GZ ’s-Hertogenbosch

 

Cookiebepaling

We zijn als gemeente ’s-Hertogenbosch wettelijk verplicht de gebruiker van onze websites te informeren over ‘cookies’ en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. Ook de website krap.nl maakt gebruik van cookies.

Wat zijn cookies?
Cookies zijn bestanden die uw voorkeuren tijdens het browsen onthouden en opslaan op uw eigen apparaat. Een cookie slaat niet jouw naam, adres, leeftijd of andere persoonlijke gegevens op. Ook andere persoonlijke gegevens als wachtwoorden weet een cookie niet. Ze onthouden alleen jouw voorkeuren en jouw interesses op basis van je surfgedrag. Op de website krap.nl vind je alleen functionele en analytische cookies.

Welke cookies gebruikt Krap.nl
De website krap.nl maakt gebruik van de volgende cookies:

Functionele cookies
Functionele cookies zorgen ervoor dat de site goed werkt. Denk bijvoorbeeld aan cookies voor onze zoekfunctie. Jouw apparaat onthoudt de indeling die je zelf gemaakt hebt. Voor deze cookies hoeven we niet vooraf toestemming te vragen.

Cookies voor websitestatistieken, analytische cookies
Met analytische cookies krijgen we inzicht in hoe je gebruik maakt van onze websites. Met deze inzichten proberen we onze website te verbeteren. Analytische cookies maken een minimale inbreuk op je privacy. De opgeslagen gegevens zijn niet te herleiden tot een persoon. We maken bij de Gemeente ’s-Hertogenbosch voor krap.nl gebruik van een webanalytics-pakket. Bijvoorbeeld om te analyseren welke pagina’s het beste worden bezocht en via welke browser of apparaat mensen surfen. Op basis daarvan kunnen we onze site verbeteren. Deze gegevens worden anoniem opgeslagen dus zijn niet te herleiden naar wie je bent. Ze worden alleen gebruikt om je bezoek aan onze site te analyseren. Ook voor deze anonieme cookies hoeven we niet vooraf toestemming te vragen.

Op de website krap.nl maken we gebruik van:
– Geanonimiseerde Google Analytics cookies

Waarom gebruiken we Google Analytics?
Google
Krap.nl maakt enkel gebruik van Google Analytics. Wij gebruiken deze dienst om op basis van anonieme gegevens rapportages te kunnen maken over hoe bezoekers de website krap.nl gebruiken en kijkgedrag te analyseren. Deze statistieken functioneren door middel van stukjes code die van Google zelf afkomstig is. Deze code kan ook cookies plaatsen. Wij hebben Google toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie, die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de EU/US Privacy Shield en is opgenomen als EU/US Privacy Shield gecertificeerde. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Wij hebben geen invloed op het gebruik van de data door Google en/of derden. Lees hiervoor de privacyverklaring van Google (welke regelmatig kan wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons-)gegevens doen die zij via deze cookies verwerkt.

Hoe kan ik de cookies uitzetten?
Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor het apparaat én browser waarop je deze verwijderd. Bij het gebruik van meerdere apparaten en browsers moet dit dus voor alle browsers en apparaten worden gedaan.

Zie voor meer informatie over het uitzetten van cookies in uw browser:
Chrome
Internet Explorer
Firefox
Safari

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt aanvullende informatie over cookies vinden:
Cookierecht: “Cookierecht.nl”
Consumentenbond: “Wat zijn cookies?”
Consumentenbond: “Waarvoor dienen cookies?”
Consumentenbond: “Cookies verwijderen”
Consumentenbond: “Cookies uitschakelen”
Your Online Choices: “A guide to online behavioural advertising”